Vuoriteknikot stipendi

Tällä lomakkeella voidaan hakea Vuoriteknikot-stipendiä. Vuoriteknikot ry:n hallitus käsittelee ja valitsee Vuoriteknikot-stipendi hakemuksella osallistuneet henkilöhakemusten perusteella.

*
*
*
*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Vuoriteknikot-stipendin säännöt

 

Mikä on Vuoriteknikot-stipendi ?

Stipendin tarkoituksena on edistää louhinta-alan ja kaivannaisteollisuuden kehitystä ja alan koulutusta. 


Kuka stipendiä voi hakea ?

Vuoriteknikot-stipendiä voidaan myöntää alan opiskelijoille. 


Mihin tarkoitukseen stipendiä voi hakea?

Stipendiä voi hakea esimerkiksi alan opintoihin, opintomatkoihin ja alan tutkimustyöhön.


Miten stipendiä voi hakea?

Stipendiä haetaan tällä sivulla olevalla lomakkeella hakuajan ollessa käynnissä. Verkkolomakkeella kysytään hakijan tiedot ja mihin kohteeseen stipendiä haetaan. Hakemuksessa tärkeintä ovat hyvät perustelut: Miksi stipendi on tärkeä ja miten palvelee em. tarkoitusta?Kuvaukseen tulee liittää myös kustannusarvio sekä arvio toteutusaikataulusta.


Milloin stipendiä voi hakea?

Stipendiä voi hakea milloin vain. Hakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa, joka kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa.


Valintaperusteet

Vuoriteknikot Ry:n hallitus valitsee stipendien saajat ja -suuruudet harkintansa mukaan.


Stipendin saajan velvollisuudet

Saajan tulee sitoutua raportoimaan stipendin käytöstä ja mahdollisesti kirjoittamaan esim. opintomatkasta tai tutkimuksesta Vuoriteknikot Ry:n hallitukselle.


Stipendin suuruus

Vuoriteknikot Ry:n hallitus voi jakaa kalenterivuosittain stipendejä yhteensä 6000€ verran.


Miten stipendi maksetaan? 

Stipendit voidaan maksaa joko hakijalle tai suoraan kuluihin kohdistuvina.


Milloin stipendien saajat julkaistaan?

Stipendien saajat julkaistaan Vuoriteknikot Ry:n nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja Vuorityö ja -Tekniikkalehdessä stipendin myöntämisen jälkeen tai sopimuksen mukaan.


Stipendinjakajan oikeudet

Vuoriteknikot Ry:n hallituksella on päätöksellään oikeus määrittää stipendin suuruus ja saaja.


Sääntöjen hyväksyminen

Stipendiä hakiessaan hakija sitoutuu noudattamaan edellä olevia sääntöjä ja ohjeita.