Vuoriteknikot ry 50-vuotis historiikki

Leipää kivestä viisi vuosikymmentä kirjaa voit tilata tästä 

Tilaa julkaisuja

Vuoriteknikot ry


 

Kaivos-, vuori-, tai louhinta- ja maarakennusteknikoiden sekä vuorialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöiden muodostama rekisteröity yhdistys. Jäseniä on myös muilta aloilta.

 


 

Yhdistys on perustettu 28.2.1963.

 


 

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää Suomen vuoritointa, kallionrakentamista ja yhdistyksen jäsenten keskinäistä kanssakäymistä. Yhdistys on poliittisista puolueista riippumaton, yhdistyksen jäsenten ylläpitämä ammattiyhteisö.

Vuoriteknikkoja tukemassa