Hallitus kurittaa

18.12.2019

Vuorityö ja tekniikka lehti 2019 , Pekka Suomela, Kaivosteollisuus ry

Uusi hallitus on ollut vallan kahvassa vajaat puoli vuotta, vuoden 2020 budjetti
on kansissa ja hallituksen huomio kiinnittyy hallitusohjelman toteuttamiseen
muilta osin. Kaivosteollisuus ja malminetsintä on nostettu hallitusohjelmassa
esille enemmän kuin koskaan. Kaivosalan kannalta hallitusohjelma ei
tarjoa juuri mitään hyvää. Suurimman huomion alamme kannalta
saavat lainsäädäntömuutokset. Kaivoslain kehittämisen taustalla on
työ- ja elinkeinoministeriön asettaman selvityshenkilön, OTT Pekka
Vihervuoren raportti kaivostoimintaa koskevan lainsäädännön kehittämistarpeista. Vihervuori ei esittänyt kaivoslakiin
perustavanlaatuisia muutoksia, vaan lainsäädännön toimivuutta
voidaan parantaa erilaisin säännöstarkistuksin sekä kaivoslaissa että muissa laeissa. Lisää Vuorityö- ja tekniikka lehdestä...